Patrycja Dorsz vel Drożdż

Trener, coach, mediator, pedagog, doradca zawodowy i personalny, specjalista ZZL.


Patrycja Dorsz vel Drożdż

Trener rozwoju osobistego i biznesu, doradca zawodowy i personalny, coach. Zawodowy negocjator, mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Specjalistka ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Terapeutka rodzin i par. Konsultantka ds. komunikacji, rozwoju i szkoleń. Prowadzi szkolenia, warsztaty i wykłady na studiach podyplomowych. Pracuje indywidualnie i grupowo realizując warsztaty, szkolenia, sesje coachingowe indywidualne i grupowe. Autorka programów rozwojowych dla firm, korporacji, organizacji, szkół, instytucji (takich jak Zakład Karny, Areszt Śledczy, Ośrodek Pomocy Społecznej).  Doktorantka Wydziału Pedagogiki DSW prowadząca badania w obszarze komunikacji, relacji i konfliktu.

Doświadczenie zawodowe

Przeprowadziła około 2000 godzin szkoleniowych dla firm, instytucji i organizacji. Certyfikowany coach, mediator i negocjator realizujący indywidualne i grupowe sesje coachingowe i mediacyjne. Prowadzi konsultacje biznesowe w zakresie rozwoju pracowników, rozwoju menedżerskiego oraz wzmacniania potencjału zespołów. Realizatorka autorskich projektów rozwojowych dla rodzin, par, klientów indywidualnych, przedsiębiorców, właścicieli i pracowników firm. Posiada 10-letnie doświadczenie w realizowaniu złożonych i zaawansowanych projektów rozwojowych i teambuildingu.

Doświadczenie

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów, działów handlowych, menedżerów, kadry kierowniczej i  zarządzającej. Prowadziła szkolenia wzmacniające potencjał zespołów, wyjazdowe warsztaty teambuildingowe, integracyjne. Autorka projektów w zespołach o podwyższonym ryzyku konfliktu i dużej rotacji pracowników.  Realizatorka warsztatów wzmacniających współpracę w firmach, organizacjach i instytucjach.

Kwalifikacje

Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Im Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalizacji Doradztwo Zawodowe i Personalne. Ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wyższej Szkole Humanistycznej Im. Króla Stanisława Leszczyńskiego. Ukończyła Kurs Coachingu w szkole CEL. Posiada certyfikat mediatora ds. cywilnych oraz mediatora ds. rodzinnych wydany przez Akademię Bliżej. Ukończyła Kurs Zawodowych Negocjacji w Quest Change Managers. Posiada certyfikaty terapeuty par i rodzin, NVC-Porozumienia Bez Przemocy wydany przez Connecting2life z Amsterdamu, certyfikat uprawniający do diagnozy psychologicznej rodziny oraz pracy z ofiarami przemocy domowej, oraz terapie poznawczo-behawioralnej. Ukończyła kompleksowy kurs menedżerski oraz zdobyła certyfikat Profesjonalnego Rekrutera Golden Line. Posiada certyfikaty szkoleń z zakresu komunikacji, zarządzania projektami, oceny pracy pracownika. Prelegentka na konferencjach naukowych z zakresu komunikacji, budowania relacji, arbitrażu, mediacji oraz wspierania rodziny m. in. na Uniwersytecie Rzeszowskim, przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie doktorantka na Wydziale Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prowadząca badania naukowe w obszarze mediacji i polubownego rozwiązywania konfliktów.